Vid, hvad du ejer og undgå negative overraskelser

05.09.2019

Fisher Investment Nordens bemærkning: Efter publiceringen af denne artikel blev vi kontaktet af H20 Asset Management, som ønskede at stille spørgsmålstegn ved de finansielle mediers fremstilling af denne saga, herunder nogle af de kilder, vi brugte. De fremhævede desuden, at de ikke forhindrede indløsning af midler fra de pågældende fonde. Vi har ændret vores tekst for derved at tydeliggøre, at selskabet introducerede sin politik om “swing pricing” i 2017, og vi har leveret begge sider af historien for at fremhæve vigtigheden af at analysere fondenes indløsningsregler.

 

Ved du, hvor nemt – eller svært – det er at indløse dine fondsinvesteringer til kontanter? Det bør du vide. I tre højtprofilerede tilfælde har der været problemer med at indløse investeringer i fonde, og det understreger efter vores mening , hvor vigtigt det er nøje at overveje likviditet. Med andre ord – hvor hurtigt og nemt kan du indløse din investering til kontanter uden at påvirke prissætningen? Hvis du ved, hvad du ejer – herunder kender indløsningsregler og risici – kan du undgå ubehagelige overraskelser, når behovet for kontanter er størst.

 

Investorer i de to britiske fondsselskaber, Woodford Investment Management og H2O Asset Management, samt GAM Holding AG, en schweizisk kapitalforvalter, havde for nylig diverse problemer med at hæve deres penge. H20 meddelte i juni måned de investorer, der ønskede at sælge, at de ville opleve “swing pricing”, hvilket betyder, at de investorer, der søger hurtigt at hæve deres penge, skal acceptere en rabat på 3 %-7 % af værdien af deres investeringer. Det er en politik, som virksomheden introducerede første gang i 2017. Samtidig indstillede GAM også al handel med obligationer med absolut afkast i sine fonde sidste sommer, der beløb sig til 12 % af virksomhedens aktiver. Sidst på foråret var virksomheden stadig i gang med at nedtrappe de fonde. Den røde tråd i alle tre tilfælde: Fonde, der kræver daglig adgang til dine penge, men som investerer betydelige portioner i vanskeligt salgbare aktiver.

 

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

 

Hvis det er vigtigt for dig at få hurtig adgang til kontanter, bør din due diligence-undersøgelse omfatte en vurdering af, om du vil kunne få det, dvs. både i perioder med stigende markeder som i juni 2019 (som disse tre eksempler illustrerer), og i perioder med stor uro på markederne. Hvis en fond har investeret i illikvide, sjældent handlede aktiver, kan muligheden for at hæve midler være begrænset i visse situationer eller skal ske efter forvalternes skøn. Efter Brexit-afstemningen i 2016 blev britiske ejendomsfonde et godt eksempel på det. Mange oplevede, at der blev foretaget store hævninger af midler fra fonde, hvilket fik nogle forvaltere til at indefryse midler. For at imødekomme investorers anmodninger om indløsning ville ejendomsfondene være nødsaget til at sælge deres ejendomsporteføljer hurtigt, hvilket ville kræve brandudsalgspriser. Så for at undgå at sælge en stor mængde af ejendomsaktiver under vanskelige forhold til billige penge valgte nogle midlertidigt at stoppe indløsninger.

 

Vi forventer, at uventet indefrysning af dine midler i en fond ville være ubehageligt. For at undgå, at det sker, er det en god ide at undersøge eventuelle indløsningsregler og lockup-begrænsninger, og hvornår de er gældende. Du kan eventuelt også læse prospektet. Du kan også undersøge, om lignende fonde nogensinde har blokeret for hævninger. Sørg for at stille din økonomiske rådgiver de svære spørgsmål om likviditet og risikoen for, at indløsningsregler kan blokere for hævninger. Desuden bør en fond kunne give dig en vurdering af sine beholdningers likviditet. Forvalteren ved højst sandsynligt, hvordan salgbarheden af fondens aktiver er og bør derfor være imødekommende. Hvis det ikke er tilfældet, kan det også være tegn på eventuelle problemer.

 

Mæglere, der sælger fonden, bør også være åbne. Hvis en mægler sælger dig en fond, der er et “godt køb” – mange Woodford-fonde blev betragtet som et godt køb af britiske mæglere – så skal du spørge om fondens likviditet. Spørg, hvordan man har opnået afkast og om man har anvendt nogen form for gearing. Hvis du opdager, at der er en risiko for lock-up, men stadig mener, at investeringen er attraktiv, er alt formentlig i orden! Dine mål, ønsker og behov er i sidste ende det, der betyder mest. Men i så fald synes vi, at det er bedst, at du sørger for at have andre midler, der kan opfylde dine kortsigtede behov for kontanter, bare for en sikkerheds skyld.

 

Der findes andre metoder til at vurdere risikoen for lockup. Du kan selv undersøge en fonds beholdninger for at se, hvor likvide de er. Vurder, hvor stor en del af fondens beholdninger, der er børsnoterede i forhold til beholdninger, der er unoterede. Det relevante EU-direktiv, der regulerer fonde, som sælges til offentligheden – Institutter for Kollektiv Investering i Værdipapirer – begrænser illikvide investeringer til 10 % af en fonds beholdninger. Jo tættere din fond er på den grænse, jo større er sandsynligheden for lockup. Men selv denne foranstaltning er ikke en mirakelløsning. Den er kun relevant for unoterede aktier, der ikke handles på en børs. Hvis en fond har aktiver, der ikke er børsnoterede, fortæller det, at de sikkert ikke er likvide. Men børsnotering sikrer ikke altid likviditet, da nogle mindre, obskure børser ikke kræver ret meget handel. Det skete i Woodford-situationen, hvor fonden havde unoterede, illikvide aktiver og børsnoterede, illikvide aktiver. Det er imidlertid vores erfaring, at dette scenarie er undtagelsen frem for reglen.

 

En fonds kursbevægelse sammenlignet med de overordnede markeder for lignende værdipapirer kan være et andet fingerpeg. Hvis du har en 100 % global aktiefond, og den svinger mere (eller mindre) end et lignende globalt aktieindeks som MSCI World, bør du måske spørge din økonomiske rådgiver, hvorfor det er tilfældet. Det kan være et tegn på gearing eller illikvide aktiver. Uanset hvilken fond der er tale om, mener vi, at det er vigtigt at finde et passende indeks for aktier eller obligationer, som du kan sammenligne fondens bevægelse med – et benchmark.

 

Disse lockup-aftaler, vi har set fornylig, kan virke skræmmende. Du kan imidlertid beskytte dig selv: Vær skeptisk, foretag undersøgelser, stil svære spørgsmål og hold din økonomiske rådgiver til ilden ved at bruge et benchmark.

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.  

 

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Siste nytt