Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

16.05.2018

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. mai 2018 kjøpt 55 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 91,8281. Etter dette har Stiftelsen 480 573 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet til ledende ansatte i mai 2018, det vises til børsmelding av 14 mai 2018.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Veidekke ASA via Globenewswire

Siste nytt
Relaterte nyheter
Relaterte aksjer