*Wilson ASA: Kvartalsrapport 4Q 2017

22.02.2018
 

Wilson Asa rapporterer økt inntjening og driftsresultat for fjerde kvartal 2017.

Konsernet oppnådde i fjerde kvartal 2017 brutto fraktinntekter på MEUR 71,4, opp fra  MEUR 62,5 i fjerde kvartal 2016. Konsernet har i samme periode oppnådd lav kostnadsvekst fra MEUR 26,0 i fjerde kvartal 2016 til MEUR 26,4 i fjerde kvartal 2017. Konsernet leverer således et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i fjerde kvartal 2017 på MEUR 13,2 mot MEUR 7,4 i fjerde kvartal 2016. Selskapet har dermed sitt beste kvartalsresultat siden tredje kvartal 2008. Bedre spotmarked i selskapets segment forklarer i all hovedsak resultatforbedringen.

Starten av 2018 har vært preget av perioder med dårlig vær som gir økt tidsbruk på reisene. På tross av dette forventer selskapet inntjening i første kvartal 2018 på nivå med fjerde kvartal 2017.

På bakgrunn av den positive utviklingen i fjerde kvartal 2017 og god kostnadskontroll, forventer selskapet et bedre driftsresultat i 2018 enn i 2017.

Styret foreslår utbytte for året 2017 på NOK 0,50 pr. aksje.

Hovedpunkt for fjerde kvartal 2017

  • Et av tidenes beste kvartalsresultat for selskapet
  • Bedret marked løfter EBITDA til MEUR 13,2 (MEUR 7,4)
  • Økt nettoinntjening/dag, 3 643 (3 189)
  • Positiv og stabil markedsutvikling gjennom hele kvartalet

Hovedpunkt for året 2017

  • Bruttoomsetning økt til MEUR 264,1 (MEUR 240,3)
  • Økt EBITDA til MEUR 37,3 (MEUR 25,2)
  • Bedret nettoinntjening/dag, 3 331 (3 141)
  • Styrets forslag til utbytte NOK 0,50 pr. aksje

For mer informasjon:
Se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktperson:
Stig Vangen ,CFO, tlf  920 19 134

Wilson ASA
Bergen, 22. februar 2018
  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Wilson ASA_ Kvartalsrapport - 4 kvartal 2017This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Wilson ASA via Globenewswire

Siste nytt