E:Stl
E:Stl
1,85 %
220,80 NOK
4,00
Noter.
220,80
Høy
220,80
Endring
1,85 %
Lav
217,00
Oppdatert
15.05.2018
Åpen
218,00
Nytt om E:Stl