AF Gruppen ORD NOK0.05
AF Gruppen ORD NOK0.05
-0,40 %
124,50 NOK
-0,50
Noter.
124,50
Høy
125,50
Endring
-0,40 %
Lav
124,50
Oppdatert
16:25:15
Åpen
125,00