Mest populære markeder
Europa
Nord-Amerika
Asia
Sør-Amerika
Oseania
OSEEX
0,20 %
2 035,35
4,08
Noter.
2 035,35
Høy
2 038,82
Endring
0,20 %
Lav
2 031,78
Oppdatert
14:40:31
Åpen
2 031,78
Aktier
Aurskog Sparebank NOK100 Grunn
VOL 10
174,00 NOK
4,00 / 2,35 %

Helgeland Sparebk NOK10 Grunnf
VOL 1 924
80,00 NOK
0,50 / 0,63 %

Holand Setsk Sprbk NOK100 Grun
VOL 100
107,00 NOK
-10,00 / -8,55 %

Indre Sogn Sparebk NOK100 (GRU
VOL 700
106,00 NOK
0,00 / 4,95 %

Jaeren Sparebank NOK25 Grunnfo
VOL 260
135,00 NOK
1,00 / 0,75 %

Melhus Sparebank NOK100 Grunnf
VOL 257
127,00 NOK
2,00 / 1,60 %

Sandnes Sparebank NOK10 Grunnf
VOL 418
62,00 NOK
1,00 / 1,64 %

Skue Sparebank NOK30 Grunnfond
VOL 425
149,00 NOK
1,00 / 0,68 %

Sparebank 1 BV NOK15 Grunnfond
VOL 24 400
37,40 NOK
0,30 / 0,81 %

Sparebank 1 Ostfol NOK100 Grun
VOL 100
224,00 NOK
2,00 / 0,90 %

Sparebank 1 Ostlan NOK50 Grunn
VOL 44 806
84,50 NOK
0,50 / 0,60 %

Sparebank 1 SMN NOK20 Grunnfon
VOL 88 149
97,90 NOK
0,30 / 0,31 %

Sparebanken More NOK100 Grunnf
VOL 1 120
312,00 NOK
-1,00 / -0,32 %

Sparebanken OST NOK10 Grunnfon
VOL 2 722
52,60 NOK
0,00 / 0,00 %

Sparebanken SOR NOK50 Grunnfon
VOL 842
94,50 NOK
0,00 / 0,00 %

Sparebanken Vest NOK25 Grunnfo
VOL 12 419
54,80 NOK
0,40 / 0,74 %

Sparebk 1 Nord-Nor Grunnfondsb
VOL 27 027
68,70 NOK
-0,30 / -0,43 %

Sparebk Ring Hadel Nok100(grun
VOL 350
210,00 NOK
2,00 / 0,96 %

Totens Sparebank NOK60 Grunnfo
VOL 50
126,00 NOK
0,00 / 0,00 %