Kofola CS
Kofola CS
0,00 %
320,00 CZK
0,00
Noter.
320,00
Høy
327,00
Endring
0,00 %
Lav
315,00
Oppdatert
22.06.2018
Åpen
316,00