Grieg Seafood NOK4
Grieg Seafood NOK4
2,06 %
94,15 NOK
1,90
Noter.
94,15
Høy
94,60
Endring
2,06 %
Lav
92,20
Oppdatert
24.05.2018
Åpen
93,00
Nytt om Grieg Seafood NOK4