FRESEN.MED.CARE Kgaa O.N.
FRESEN.MED.CARE Kgaa O.N.
0,02 %
85,80 EUR
0,02
Noter.
85,80
Høy
85,98
Endring
0,02 %
Lav
85,28
Oppdatert
09:41:45
Åpen
85,46