CEZ
CEZ
0,00 %
553,50 CZK
0,00
Noter.
553,50
Høy
559,50
Endring
0,00 %
Lav
553,50
Oppdatert
22.06.2018
Åpen
559,50