AF Gruppen ORD NOK0.05
AF Gruppen ORD NOK0.05
0,00 %
136,00 NOK
0,00
Noter.
136,00
Høy
136,00
Endring
0,00 %
Lav
134,00
Oppdatert
24.05.2018
Åpen
135,00