Mest populære markeder
Europa
Nord-Amerika
Asia
Sør-Amerika
Oseania
OSEEX
-0,85 %
1 679,21
-14,37
Noter.
1 679,21
Høy
1 697,81
Endring
-0,85 %
Lav
1 678,39
Oppdatert
24.05.2018
Åpen
1 693,58
Aktier
Aurskog Sparebank NOK100 Grunn
VOL 3
182,00 NOK
-1,00 / -0,55 %

Helgeland Sparebk NOK10 Grunnf
VOL 304
85,00 NOK
0,00 / 0,00 %

Holand Setsk Sprbk NOK100 Grun
VOL 1 020
98,00 NOK
5,50 / 5,95 %

Indre Sogn Sparebk NOK100 (GRU
VOL 1 300
78,00 NOK
-0,50 / -0,64 %

Jaeren Sparebank NOK25 Grunnfo
VOL 35
128,00 NOK
1,00 / 0,79 %

Melhus Sparebank NOK100 Grunnf
VOL 448
117,00 NOK
-1,00 / -0,85 %

Sandnes Sparebank NOK10 Grunnf
VOL 2 832
50,00 NOK
-2,00 / -3,85 %

Skue Sparebank NOK30 Grunnfond
VOL 50
129,00 NOK
-1,00 / -0,77 %

Sparebank 1 BV NOK15 Grunnfond
VOL 7 930
33,50 NOK
-0,30 / -0,89 %

Sparebank 1 Ostfol NOK100 Grun
VOL 317
190,00 NOK
5,00 / 2,70 %

Sparebank 1 Ostlan NOK50 Grunn
VOL 4 206
84,80 NOK
-1,20 / -1,40 %

Sparebank 1 SMN NOK20 Grunnfon
VOL 74 561
78,60 NOK
-1,10 / -1,38 %

Sparebanken More NOK100 Grunnf
VOL 7 705
272,00 NOK
0,00 / 0,00 %

Sparebanken OST NOK10 Grunnfon
VOL 2 392
53,20 NOK
-0,40 / -0,75 %

Sparebanken SOR NOK50 Grunnfon
VOL 3 335
95,00 NOK
0,00 / 0,00 %

Sparebanken Vest NOK25 Grunnfo
VOL 10 149
49,20 NOK
0,30 / 0,61 %

Sparebk 1 Nord-Nor Grunnfondsb
VOL 133 655
57,60 NOK
-0,60 / -1,03 %

Sparebk Ring Hadel Nok100(grun
VOL 800
208,00 NOK
-2,00 / -0,95 %

Totens Sparebank NOK60 Grunnfo
VOL 348
117,00 NOK
-1,00 / -0,85 %